Bohater na motocyklu

Kierownik Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego asp. Przemysław Patelczyk, wykazał się wczoraj szybkim i zdecydowanym działaniem, gdy zauważył rozprzestrzeniający się ogień nad jedną z pobliskich restauracji. Funkcjonariusz świadomy możliwych zagrożeń, odważnie i pewnie podjął działania zmierzające do ratowania osób, które mogłyby znajdować się w niebezpieczeństwie.