CBŚP na forum spotkania urzędników wyższego szczebla „Unia Europejska – Ameryka Łacińska”

W Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie łączące dwa kluczowe gremia z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego – COSI (Unia Europejska) oraz CLASI (Ameryka Łacińska), w ramach których na poziomie ministerialnym dyskutowano o najistotniejszych aspektach zwalczania przestępczości zorganizowanej.