Challenge dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji zostało nominowane przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślaka do challenge’u dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Policjanci i pracownicy cywilni biura podjęli się wyzwania i wsparli zbiórkę środków finansowych dla Krzysztofa.