Ćwiczenia zgrywające z zakresu reagowania kryzysowego „CRASH-GROM-24”

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Prokuraturą Krajową przeprowadziło ćwiczenia zgrywające dla Policji oraz służb i podmiotów pozapolicyjnych, w których udział wzięło blisko 250 osób.