#DołączDoNas – Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej

Już po raz drugi wszyscy interesujący się służbą kontrterrorystyczną w Policji mogli spotkać się ze specjalsami z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” podczas zorganizowanego przez nich dnia otwartego. Była to nie lada gratka, żeby móc zobaczyć z bliska sprzęt, który na co dzień wykorzystywany jest przez kontrterrorystów podczas prowadzonych przez nich działań, w tym m.in. zatrzymań najpoważniejszych przestępców czy też porozmawiać z policyjnymi kontrterrorystami na temat tego, jak wygląda ich codzienna służba. Z uczniami klas mundurowych, żołnierzami WOT i innymi osobami zainteresowanymi służbą w CPKP „BOA” spotkał się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kierownictwo CPKP „BOA” – dowódca insp. Łukasz Pikuła oraz jego zastępca podinsp. Karol Wojtyła.