EKG 2024: sektor kosmiczny rośnie nawet 20-25 proc. rok do roku

Sektor kosmiczny w ujęciu globalnym rośnie jak na drożdżach. W niektórych niszach technologicznych – jak małe satelity do 200 kg – osiąga wzrosty rzędu 20-25 proc. rok do roku. „To szansa dla firm z Polski, aby dostarczać poważne systemy np. do misji kosmicznych ESA, ale też dla wojska i administracji” – mówi Grzegorz Brona z Creotech Instruments S.A.

Morgan Howen