EKG 2024: sektor motoryzacyjny oczekuje pragmatycznego podejścia UE do celów klimatycznych

Przestawienie się europejskiego przemysłu motoryzacyjnego z produkcji samochodów spalinowych na zeroemisyjne jest nieuniknione, ale wymaga pragmatycznego podejścia do celów klimatycznych i więcej czasu na wprowadzenie pakietu „Fit for 55” – ocenili eksperci branży motoryzacyjnej podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polska potrzebuje nowej strategii cyfryzacji, w której zawarty zostanie plan rozwoju infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), dostosowany do możliwości i potrzeb krajowych – ocenili eksperci podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dodali, że infrastruktura ITC jest kluczowa dla strategicznych projektów przemysłowych i logistycznych. W eksperckiej dyskusji o znaczeniu infrastruktury ITC dla rozwoju cyfryzacji, której wymaga nowoczesna gospodarka, Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zwrócił uwagę, że patrząc na wskaźniki cyfryzacji w Europie, Polska została nieznacznie z tyłu za innymi państwami.

Morgan Howen