Finał rywalizacji policyjnych ratowników – cz.1

Najlepsi policyjni ratownicy ze wszystkich garnizonów w Polsce rywalizują w słupskiej Szkole Policji podczas finału IX. Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Patronat nad zawodami objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.