Ile zarabiają behapowcy – wyniki ankiety

Ten artykuł powstał na bazie anonimowej ankiety, którą wypełniło 1152 pracowników służby BHP. Ankieta była prowadzona w dniach 21.06. 2022 do 31.07.2022. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wypełniły ankietę oraz podzieliły się informacją z koleżankami i kolegami po fachu.

Informacje wstępne

Wszystkie poniższe dane są przedstawione dla pracowników służby BHP zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (na pełny etat). Podane kwoty są kwotami brutto.

Choć dane z pewnością są wiarygodne, to jednak miej na uwadze, że nie są pozbawione drobnych błędów. Jednym z nich jest podawanie wynagrodzeń na poziomie niższym niż aktualnie obowiązująca najniższa krajowa (tj. 3010 zł brutto w 2022 roku). Są to jednak pojedyncze przypadki.

Dla każdej kategorii podaję najniższą i najwyższą wskazaną stawkę oraz średnią arytmetyczną i medianę.

Pamiętaj, że przedstawione dane nie są wyrocznią. Zawsze samodzielnie wyceń swoje umiejętności biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i umiejętności zawodowe, ukończone szkolenia i kursy, znajomość języków, dodatkowe kwalifikacje oraz kompetencje miękkie.

Zarobki według płci

Choć w ankiecie bez wątpienia da się zauważyć, że kobiety mogą dobrze zarabiać, to jednak biorąc pod uwagę średnie stawki, mężczyźni zarabiają przeciętnie około 1000 zł więcej.

Zarobki według wieku

Analizując zarobki według wieku pracownika służby BHP miej na uwadze, że nie wszyscy zaczynają pracę w służbie w tym samym czasie. Są osoby, które zaczynają w wieku 20 – 22 lat, ale są też osoby, które decydują się wykonywać ten zawód o wiele później, np. po 30 roku życia. 

Druga ważna kwestia to poziom wykształcenia, który również ma duże znaczenie w tej kategorii. Choć nie jest to regułą, zdecydowanie więcej osób młodszych ma wykształcenie wyższe w zakresie BHP. Wśród osób nieco starszych przeważa technik BHP.

Zarobki według wykształcenia

Zdecydowanie najwyższy poziom zarobków odnotowano wśród pracowników służby BHP z wykształceniem podyplomowym w zakresie BHP. Najniższy – wśród techników BHP.

Zarobki według organizacji służby BHP

Służba BHP może być jednoosobowa lub wieloosobowa. Zarobki według tej kategorii kształtują się następująco:

W ankiecie była możliwość podania zarobków dla osoby wykonującej zadania służby BHP zatrudnionej przy innej pracy. Ze względu na to, że większość osób podawało w tym miejscu swoją ogólną kwotę zarobków, dane nie są reprezentatywne i ich nie podaję.

Zarobki według sektora

Na zdecydowanie wyższe zarobki można liczyć w sektorze prywatnym niż budżetowym.

Zarobki według kapitału zakładu

Informacje dotyczące kapitałów zakładowych zostały podzielone w następujący sposób:

polski – tylko polskie zakłady
europejski – zakłady krajów europejskich (również spoza UE), za wyjątkiem Polski
amerykański – USA, Kanada oraz jeden zakład z kapitałem meksykańskim
azjatycki – zakłady z kapitałem krajów azjatyckich
afrykański – jedynie dwa zakłady, oba z kapitałem z RPA

Zarobki według stażu pracy w służbie BHP

W mojej ocenie staż pracy w służbie BHP to jedno z najważniejszych kryteriów dotyczących zarobków. Jak wiadomo, doświadczenie w tym zawodzie jest niezwykle cenne, co wyraźnie odzwierciedlają stawki. 

Jak możesz zauważyć, średni poziom wynagrodzenia nieco spada dla osób z doświadczeniem powyżej 20 lat. Z analizy ankiety wynika, że może to być związane z brakiem wyższego wykształcenia oraz pracą w zakładach z polskim kapitałem.

Zarobki według stanowiska w służbie BHP

Choć nazwy stanowisk pracy są określone w przepisach, to często można spotkać się również inne nazwy stanowisk. Do najczęściej podawanych należą:

Warto jeszcze dodać, że wszystkie osoby wskazujące stanowisko koordynatora w ankiecie były pracownikami służby BHP, a nie osobami pełniącymi funkcję koordynatora BHP. To ważna różnica. 

Zarobki według wielkości zakładu

Zarobki według regionu, w którym znajduje się zakład

Ewidentnie na wyższe zarobki można liczyć w regionach graniczących z Niemcami. Najniższe stawki są oferowane w regionach wschodnich naszego kraju.

Zarobki według miejscowości, w której znajduje się zakład

Miejscowość, w której znajduje się zakład, nie jest aż tak mocno skorelowana z wysokością zarobków. O wiele bardziej widoczna jest ta zależność w odniesieniu do regionu.

Benefity pozapłacowe

Jedynie 10% ankietowanych nie otrzymuje żadnych benefitów pozapłacowych. Zdecydowana większość zakładów oferuje różnego typu dodatki do wynagrodzenia. Do najczęściej wymienianych należą:

telefon służbowy: 75%
premie: 59%
prywatna opieka lekarska: 48%
karta Multisport lub inny podobny program: 45%
dopłaty do obiadów w zakładowej stołówce: 19%
samochód służbowy do wyłącznej dyspozycji: 12%

Nieco rzadziej wskazywane zostawały:

ubezpieczenie
trzynasta pensja
dopłaty do paliwa
ryczałt na dojazdy
dopłaty do wydarzeń kulturalnych (kino, teatr, muzea)
karta żywieniowa na określoną kwotę
dofinansowanie do studiów, szkoleń, kursów, czasopism
dofinansowanie wypoczynku
prezenty na święta
bony na święta 
produkty firmowe
finansowanie nauki języków obcych
nagrody roczne / kwartalne
dodatek szkodliwy

Morgan Howen