Inspektor Jerzy Czebreszuk komendantem wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, na wniosek Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Jerzego Czebreszuka.