Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w komplecie

Dzisiejsza odprawa służbowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozpoczęła się od uroczystego wręczenia rozkazów personalnych Komendanta Głównego Policji na stanowiska I Zastępcy oraz Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Tym samym ścisła kadra kierownicza komendy wojewódzkiej została skompletowana.