Nagroda generalnego konserwatora zabytków i instytutu bezpieczeństwa dziedzictwa dla nadkom. Marka Łuczaka

2 czerwca 2024 r. w Krakowie nadkom. Marek Łuczak z KWP w Szczecinie otrzymał nagrodę Kobedian’24 – ustanowioną przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa za pracę na rzecz zabytków i odzyskiwania utraconych dzieł sztuki.