Najlepsi z najlepszych w I Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych Szkół ZDZ

We wtorek (28.05) po dwudniowych zmaganiach wyłonieni zostali zwycięzcy I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Szkół ZDZ. Najlepszym drużynom pogratulował i nagrody wręczył z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś.