Pięć minut przerwy po każdej godzinie przy monitorze

Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Pracownicy mają prawo do różnych przerw. Standardowo, w każdym dniu, w którym wymiar czasu pracy obejmuje co najmniej 6 godzin, każda zatrudniona osoba ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy (tzw. przerwa śniadaniowa). Niezależnie od niej może wystąpić również obowiązek zapewnienia m.in. przerwy w związku z pracą przy monitorze ekranowym.
Dodatkowa przerwa 5-minutowa przysługuje nie każdej zatrudnionej osobie, ale tylko takiej, która przy komputerze pracuje regularnie, przez połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Ma ona do niej prawo wtedy, gdy nie zapewniono jej łączenia przemiennego pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajowo pracami nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze. Przy wielu pracach w rzeczywistości mamy w pełni do czynienia z realizacją czynności różnych rodzajowo, nie tylko powiązanych z pracą przy komputerze (spotkania służbowe odbywane zarówno w tym samym pomieszczeniu, jak i w innych, wyjścia do innego działu, praca z dokumentami wydrukowanymi itp.). Wyłączenie prawa do przerwy następować będzie jednak tylko wtedy, gdy te inne czynności są faktycznie wykonywane, a ponadto występują z taką częstotliwością by skutkowały nieprzekraczaniem maksymalnie godziny ciągłej pracy przy monitorze.
Autor: Prawo.pl

Morgan Howen