Pierwsze spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu „Emerald”

W dniach 15-16 maja 2024 roku w San Diego w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyło się pierwsze spotkanie wysokiego szczebla – High-Level Meeting w ramach projektu EMERALD, realizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz hiszpańską Policję Krajową przy wsparciu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Projekt EMERALD skupia się na wzmocnieniu interoperacyjności organów ścigania w zakresie zwalczania produkcji oraz przemytu produktów z grupy “cannabis”.