PKO Bank Polski: I kwartał 2024 to okres dobrego, dynamicznego rozwoju biznesu

Pierwsze trzy miesiące br. kończą się dla PKO Banku Polskiego wzrostem dochodów z działalności podstawowej o blisko 22 proc. Wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku wykazują też systematyczny wzrost skali działania. Widać w nich również dobre wskaźniki dynamiki przyrostu biznesu, zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Systematycznie rośnie baza klientów, która obecnie przekracza już poziom 12 mln.

Morgan Howen