Podpisanie Porozumienia między Centrum Obsługi Projektów Europejskich a Komendą Główną Policji

W dniu 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia między Centrum Obsługi Projektów Europejskich a Komendą Główną Policji w sprawie zakresu i trybu współpracy podczas realizacji zadań w ramach międzynarodowych projektów pn. „OAP/NPS/Synthetic Drugs” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porozumienie podpisali Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz Pan nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji.