Policjanci i pracownicy cywilni wzięli udział w akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”

Policjanci oraz pracownicy Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wsparli akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Jej organizatorem jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Opłaty startowe z biegu zasiliły jej konto. Udział w biegu, to nie tylko wyraz solidarności z rodzinami policjantów, którzy na rzecz innych złożyli najwyższą ofiarę, czyli swoje życie, ale także budowanie poczucia przynależności do grupy zawodowej, której naczelnym hasłem są słowa „Pomagamy i chronimy”. Na czele tego sportowego wydarzenia stanął szef mazowieckich policjantów – nadinsp. Waldemar Wołowiec.