Policjanci służby kontrterrorystycznej na kursie instruktorów strzelań policyjnych

W miniony wtorek zakończył się kurs ISP-ZT przeznaczony dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego pełniących służbę w jednostkach Policji odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu. W przedsięwzięciu, realizowanym, zgodnie z decyzją nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 grudnia 2015 r., brali udział policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji oraz nauczyciel policyjny Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizujący zajęcia z zakresu taktyki i technik interwencji.