Polsko-Czeskie spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala spotkała się oficerem łącznikowym policji czeskiej ppłk. Ludek Petrek oraz Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej dr. Arturem Żurakowskim. Opolski garnizon policji reprezentował również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała oraz Komendant Powiatowy Policji w Prudniku nadkom. Rafał Ozimek. Spotkanie było kolejną okazją do omówienia zasad współpracy Policji po obu stronach granicy.