Pomaganie ma we krwi – policjant z Polic odsłużony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Policach został uhonorowany odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu. Mł. asp. Łukasz Langa oddał ponad 20 litrów krwi, ratując życie i zdrowie innych. Honorowym dawcą jest od 12 lat.