Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania – ogólnopolska konferencja w Akademii Policji w Szczytnie

W dniach od 13 do 15 maja 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła ogólnopolska konferencja pt. „Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.