Skróty klawiaturowe do każdego Windowsa, 7, 10, 11

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Poszczególne skróty klawiaturowe można podzielić według kategorii, do których odnoszą się ich zastosowania. Dla osób korzystających z komputera do realizowania prostych czynności takich jak tworzenie dokumentów przydatne są opcje związane z zaznaczaniem tekstu, czy też cofaniem wykonanych akcji. Z kolei w przypadku użytkowników zaawansowanych sprawdzić się mogą między innymi skróty, które można zastosować podczas wprowadzania skryptów do przeznaczonego do tego narzędzia.

Klawisz Windows czyli klawisz na klawiaturze komputerowej, umieszczany najczęściej pomiędzy lewym klawiszem Ctrl a lewym klawiszem Alt. W systemie Microsoft Windows standardowo odpowiada za wyświetlenie menu Start

Podstawowe skróty klawiaturowe Windows 10, Windows 11

 • Ctrl + Alt – obracanie, czyli zmiana ekranu Windows 10 skrót klawiszowy,
 • Ctrl + C – kopiuje do pamięci komputera tekst, obraz, czy też plik,
 • Ctrl + V – wkleja wcześniej skopiowanego elementu,
 • Ctrl + X – wycina zaznaczonego elementu,
 • Ctrl + A – zaznacza cały tekstu lub wszystkie elementy znajdujące się w danym oknie,
 • Ctrl + Z – cofa wykonaną czynność, również w aplikacjach,
 • Ctrl + Y – ponowienie cofa czynności,
 • ALT + F4 – zamyka otwarte okna lub aplikacje,
 • Ctrl + N – otwiera nowe okna eksploratora lub aplikacji,
 • Alt + Tab – przełącza między wszystkimi otwartymi oknami eksploratora i aplikacjami,
 • Shift + Delete – usuwa trwale zaznaczony element,
 • CTRL + Shift + N – tworzy nowy folder w aktywnej lokalizacji.

Menu Start i pasek zadań w Windows 10, Windows 11

 • Klawisz Windows albo Ctrl + Esc – otwiera menu Start,
 • Klawisz Windows + X – otwiera dodatkowe menu Start,
 • Klawisz Windows + T – przełącza się między aplikacjami na pasku zadań,
 • Klawisz Windows + [Liczba] – otwiera aplikację przypiętą na [Liczba] w pozycji na pasku zadań,
 • Klawisz Windows + Alt + [Liczba] – otwiera menu kontekstowe dla aplikacji przypiętej na [Liczba] miejscu na pasku zadań,

Okna, Asystent przyciągania i pulpity w Windows 10, Windows 11

 • Klawisz Windows + D – pokazuje lub ukrywa pulpit,
 • Klawisz Windows + K – łączy z innymi urządzeniami wyświetlającymi obraz, np.: telewizorem, przez sieć lokalną, przez LAN lub Wi-Fi,
 • Klawisz Windows + , (przecinek) – pokazuje pulpit do chwili zwolnienia klawiszy.
 • Klawisz Windows + M: – minimalizuje wszystkie otwarte okna,
 • Klawisz Windows + Shift + M – przywraca zminimalizowane okna,
 • Klawisz Windows + Home – minimalizuje wszystkie okna poza obecnie zaznaczonym/aktywnym,
 • Klawisz Windows + Strzałka w górę – maksymalizuje wybrane okno,
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w górę – maksymalizuje aktywne okno w pionie i zachowuje jego szerokość,
 • Klawisz Windows + Strzałka w dół – minimalizuje wybrane okno,
 • Klawisz Windows + Strzałka w lewo – przesuwa wybrane okno do lewej połowy ekranu,
 • Klawisz Windows + Strzałka w prawo  – przesuwa wybrane okno do prawej połowy ekranu,
 • Klawisz Windows + Alt + Up – przesuwa wybrane okno do górnej połowy ekranu,
 • Klawisz Windows + Alt + Down – przesuwa wybrane okno do dolnej połowy ekranu,
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w lewo albo Strzałka w prawo – przenosi wybrane okno na drugi monitor,
 • Klawisz Windows + Tab – otwiera Widok zadań czyli pulpity wirtualne,
 • Klawisz Windows + Ctrl + D – dodaje nowy pulpit wirtualny,
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w prawo – przechodzi do następnego pulpitu wirtualnego (w prawo,
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w lewo – przechodzi do następnego pulpitu wirtualnego (w lewo,
 • Klawisz Windows + Ctrl + F4 – zamka bieżący pulpit wirtualny.

Zrzut ekranu w Windows 10, Windows 11

 • PrtScn (Print Screen) – wykonuje zrzut ekranu całego ekranu i kopiuje do pamięci podręcznej,
 • Klawisz Windows + PrtScn – wykonaje zrzut ekranu całego pulpitu i od razu zapisuje go jako plik w folderze Obrazy > Zrzuty ekranu,
 • Klawisz Windows + Shift + S – otwiera Narzędzie Wycinanie, aby wykonać zrzut całego ekranu lub jedynie wycinka.

Klawisze funkcyjne Windows 10, Windows 11

 • F2 – zmienia nazwę zaznaczonego elementu lub pliku,
 • F3 – wyszukuje pliki w Eksploratorze plików,
 • F4 – zaznacza pasek adresu w Eksploratorze plików,
 • F5 – odświeża bieżące okno,
 • F6 – przechodzi między elementami (karty, przyciski, wyszukiwanie) w oknie lub na pulpicie,
 • Alt + F8 – pokaże hasło logowania na ekranie startowym,
 • F10 – aktywuje pasek menu bieżącego okna.

Morgan Howen