Sukcesy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji zostało utworzone 15 maja 2008 r. i tego właśnie dnia mija szesnasta rocznica utworzenia tej komórki w strukturach Komendy Głównej Policji. BMWP KGP realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji, odpowiada za jej rozwój, zarządzanie i koordynowanie całości działań krajowych w tym zakresie. W 2023 r. BMWP KGP zrealizowało łącznie 1440 koordynacji wniosków dotyczących zatrzymań osób poszukiwanych ENA.