Świętokrzyscy policjanci pompują dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja

Podjęliśmy wyzwanie rzucone nam przez funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i meldujemy wykonanie zadania! A do kolejnego challengu nominujemy mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przypominamy, że celem challengu jest wsparcie rannego wskutek potrącenia policjanta, mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach i zachęcamy wszystkich do włączenia się w inicjatywy pomocy.