Szlachetne odznaczenie dla dzielnicowego z Bielskiej Jedynki

Starszy sierżant Rafał Matlak będący dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej otrzymał odznakę zasłużonego honorowego dawcy krwi. Wyróżnienie jest wyjątkowe ponieważ podkreśla, że policjant swoją postawą przyczynił się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Gratulujemy!