Top 7 chorób zawodowych, o których musisz wiedzieć

Wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest ono najwyższym priorytetem pracodawcy. Jednak nie wszyscy pracodawcy zapewniają bezpieczne środowisko pracy i to pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie im odpowiedniego rodzaju ochrony. Oto lista 7 najlepszych chorób zawodowych, o których powinieneś wiedzieć.

1. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą (WMSDs)

Jest to bardzo powszechna choroba zawodowa i stanowi najczęstszą przyczynę niepełnosprawności wśród pracowników. Te zaburzenia obejmują ból pleców, ból szyi, ból barku, ból nadgarstka, ból kostki i ból kolana.

2. Astma zawodowa

Astma jest przewlekłą chorobą płuc, która jest spowodowana wdychaniem alergenów w miejscu pracy.

3. Zawodowe choroby płuc (Occupational Lung Diseases)

To grupa chorób płuc, które można stwierdzić z powodu wdychanych cząstek stałych. Najczęstszym przykładem tego jest krzemica, która jest poważną chorobą płuc, która jest spowodowana z powodu ekspozycji na cząstki piasku, pyłu i kwarcu.

4. Zatrucie ołowiem

Zatrucie ołowiem jest najczęstszym rodzajem zatrucia wśród pracowników i występuje, gdy krew jest narażona na działanie ołowiu.

5. Krzemica

Krzemica to choroba układu oddechowego, która jest spowodowana wdychaniem pyłu krzemionkowego, który jest powszechnie stosowany w przemyśle wytwórczym.

6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Jest to grupa przewlekłych chorób płuc, które są spowodowane przewlekłym wdychaniem szkodliwych cząstek. Najczęstszym przykładem jest POChP, czyli grupa chorób, które mogą być wywołane w wyniku wdychania dwutlenku węgla, metanu i dymu.

7. Inhalacja ozonu (Ozone Inhalation)

Jest to rodzaj choroby płuc, która jest spowodowana z powodu wdychania ozonu.

Wnioski:

Musisz być świadomy tych 7 najlepszych chorób zawodowych, ponieważ Twoim obowiązkiem jest zapewnienie Ci bezpiecznego środowiska pracy. Jeśli masz do czynienia z którąś z wyżej wymienionych chorób zawodowych, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem i poddać się leczeniu.

Morgan Howen