Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji

Dzisiaj w auli komendy wojewódzkiej przy ul. Biskupiej odbyła się uroczystość powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł.insp. Alinie Majchrzak, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Pani Komendant będzie odpowiedzialna za pion logistyczny.